Start $ Råd om ferdsel

Råd om ferdsel

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark er vernet for å ta vare på et stort, tilnærmet urørt, skog- og fjell område. Det rike plante- og dyrelivet, samt det særegne landskapet ønskes bevart slik at det kan oppleves av framtidige generasjoner. Ved å ferdes ansvarsfullt og aktsomt kan du hjelpe oss med å få til dette. Sørg for at du forlater telt eller rasteplass ryddig og med minst mulig spor etter menneskelig aktivitet. Det er dette vi kaller sporløs ferdsel.

 

Start $ Råd om ferdsel

Råd om ferdsel

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark er vernet for å ta vare på et stort, tilnærmet urørt, skog- og fjell område. Det rike plante- og dyrelivet, samt det særegne landskapet ønskes bevart slik at det kan oppleves av framtidige generasjoner. Ved å ferdes ansvarsfullt og aktsomt kan du hjelpe oss med å få til dette. Sørg for at du forlater telt eller rasteplass ryddig og med minst mulig spor etter menneskelig aktivitet. Det er dette vi kaller sporløs ferdsel.

 

Tursko med ghjørme

På tur

Gå der du vil, på beina eller på ski. Vi setter pris på at ferdselen skjer på en skånsom måte slik at området fremstår så uberørt som mulig også for neste besøk. Ikke bygg egne varder, bålringer eller lignende, la landskapet fremstå mest mulig urørt etter deg. Om våren under hekke- og yngleperioden er dyrelivet særlig sårbar mot forstyrrelser. Hekke – og yngletiden for fugl og vilt pågår fra slutten av mars og til midten av juli. Vis spesielt hensyn i denne perioden og hold hunden i bånd.

 

Rasting

Rast der du vil, men vær klar over at enkelte arter i Skarvan og Roltdalen er spesielt sårbare for forstyrrelser i visse perioder av året. Det er ikke tillatt med padling eller leirslagning i Stråsjøen-Prestøyan naturreservat.

Bål

Tenn gjerne bål, men bruk helst nedfalt kvist, siden vegetasjonen i nasjonalparken er fredet. Husk at det er et generelt forbud mot å brenne bål i skog og mark i perioden 15. april til 15. september. Ikke lag nye bålringer, men bruk de som allerede finnes.

 

Mann ved bål.

Rasting

Rast der du vil, men vær klar over at enkelte arter i Skarvan og Roltdalen er spesielt sårbare for forstyrrelser i visse perioder av året. Det er ikke tillatt med padling eller leirslagning i Stråsjøen-Prestøyan naturreservat.

Bål

Tenn gjerne bål, men bruk helst nedfalt kvist, siden vegetasjonen i nasjonalparken er fredet. Husk at det er et generelt forbud mot å brenne bål i skog og mark i perioden 15. april til 15. september. Ikke lag nye bålringer, men bruk de som allerede finnes.

 

 

Ryggsekk og vandrestav

Dobesøk

Dersom du må på do når du er i naturen, så grav gjerne et hull på minst 15 cm og dekk til. Brukt do-papir og lignende er et utrivelig syn langs turstiene. Våtservietter og truseinnlegg brytes ikke ned i naturen og må tas med ut sammen med annet søppel.

Søppel

Legg ikke igjen søppel i naturen. Ta med all søppel og kast det på sted for søppelhåndtering.

 

Bær og sopp

Plukk gjerne bær og sopp til eget bruk om du ønsker det, mens andre
planter må få stå i fred.

Multe

Bær og sopp

Plukk gjerne bær og sopp til eget bruk om du ønsker det, mens andre planter må få stå i fred.

 

Kvinne på jakt

Jakt og fiske

Reglene for jakt og fiske er de samme i nasjonalparken som utenfor verneområdene. Husk fiske- og jaktkort og/eller avtale med grunneier.

 

Hund

Ta gjerne hunden med på tur, men husk å følge båndtvangsbestemmelsene. Flere av kommunene har ekstraordinære båndtvangsbestemmelser. Det er generell båndtvang fra 1. april til 20. august. Perioden for ordinær båndtvang er forlenget til 10 oktober i Selbu og Tydal, mens den er forlenget til 31 oktober i Stjørdal. Bakgrunnen for dette er hensyn til husdyr og rein på beite.

Dyr på beite

Ta hensyn til dyr på beite. Rein beiter i området hele året. Om sommeren slippes det både storfe og sau på beite. Pass på at du å lukker grinder og holder hunden i bånd.

Hund

Ta gjerne hunden med på tur, men husk å følge båndtvangsbestemmelsene. Flere av kommunene har ekstraordinære båndtvangsbestemmelser. Det er generell båndtvang fra 1. april til 20. august. Perioden for ordinær båndtvang er forlenget til 10 oktober i Selbu og Tydal, mens den er forlenget til 31 oktober i Stjørdal. Bakgrunnen for dette er hensyn til husdyr og rein på beite.

Dyr på beite

Ta hensyn til dyr på beite. Rein beiter i området hele året. Om sommeren slippes det både storfe og sau på beite. Pass på at du å lukker grinder og holder hunden i bånd.

Skiløyper i fjellet.

Droner

Nasjonalparken er vernet mot støy. Derfor er bruk av blant annet droner og motorisert isbor ikke lov.

Motorferdsel

Framkomstmiddel med motor er i utgangspunktet forbudt i nasjonalparken. Det kreves egen tillatelse til motorferdsel i utmark, og transport med snøscooter vurderes som mest skånsomt.

 

Kontakt oss

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan
Postboks 2600
7734 STEINKJER
Tlf: 73 19 92 20
E-post: fmtlmsb@statsforvalteren.no
Nasjonalparkstyrets nettside. www.nasjonalparkstyre.no

 

Personvernerklæring | Levert av Studio 705 og Webmekkern.
Nettsidekontakt: fmtlmsb@statsforvalteren.no