Velkommen til
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark!

Her finner du storslagen og vakker trøndersk fjellnatur med
historiske spor etter tidligere tiders bruk av utmarka. Dette kan
gi deg flotte naturopplevelser med kulturhistorisk dybde.

Velkommen til
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark!

Her finner du storslagen og vakker trøndersk fjellnatur med historiske spor etter tidligere tiders bruk av utmarka. Dette kan gi deg flotte naturopplevelser med kulturhistorisk dybde.

Om nasjonalparken

Gammel barskog, høye fjell og vide myrer preger landskapet. Fossende bekker og elver, og mange småvann gir rike muligheter for å få ørret eller røye. Dette sammen med utallige spor etter menneskelig aktivitet fra flere hundre år tilbake gir et spennende landskap med kulturhistorisk dybde.

Om nasjonalparken

Gammel barskog, høye fjell og vide myrer preger landskapet. Fossende bekker og elver, og mange småvann gir rike muligheter for å få ørret eller røye. Dette sammen med utallige spor etter menneskelig aktivitet fra flere hundre år tilbake gir et spennende landskap med kulturhistorisk dybde.

Opplev Skarvan og Roltdalen

Skogen, fjellet og vatna gjør nasjonalparken til et vakkert turområde til fots eller med ski på beina. Det finnes flere turisthytter og godt merkete turiststier. Mulighetene for jakt, fiske og bærplukking er gode.

Opplev Skarvan og Roltdalen

Skogen, fjellet og vatna gjør nasjonalparken til et vakkert turområde til fots eller med ski på beina. Det finnes flere turisthytter og godt merkete turiststier. Mulighetene for jakt, fiske og bærplukking er gode.

Reise og overnatting

Nasjonalparken ligger i Trøndelag like sørøst for Trondheim lufthavn Værnes.  Det finnes mange muligheter for overnatting i bygdene rundt, både på campingplasser, oppstillingsplasser for bobiler, små gårdsovernattinger og på hotell.

Reise og overnatting

Nasjonalparken ligger i Trøndelag like sørøst for Trondheim lufthavn Værnes.  Det finnes mange muligheter for overnatting i bygdene rundt, både på campingplasser, oppstillingsplasser for bobiler, små gårdsovernattinger og på hotell.

Turisthytter og stier

I Skarvan og Roltdalen er det et godt etablert rutenett med merkete turiststier og stakete vinterruter. Det er Trondhjems turistforening (TT) og Nord-Trøndelag turistforening (NTT) som har hytter og stinett i området.

Innfallsporter

Du kan starte turene inn til nasjonalparken fra Bjørneggeni Meråker, Sildra i Stjørdal eller Vekta og Hoemskjølen i Selbu. Her finner du parkeringsplasser, informasjonstavler om Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og merkete stier inn til nasjonalparken. 

Turisthytter og stier

I Skarvan og Roltdalen er det et godt etablert rutenett med merkete turiststier og stakete vinterruter. Det er Trondhjems turistforening (TT) og Nord-Trøndelag turistforening (NTT) som har hytter og stinett i området.

Innfallsporter

Du kan starte turene inn til nasjonalparken fra Bjørneggeni Meråker, Sildra i Stjørdal eller Vekta og Hoemskjølen i Selbu. Her finner du parkeringsplasser, informasjonstavler om Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og merkete stier inn til nasjonalparken. (Innfallsportene er under opparbeiding og alt av informasjon og merking er derfor ikke klart i 2021).

Råd om ferdsel

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark er vernet for å ta vare på et stort, tilnærmet urørt, skog- og fjell område. Det rike plante- og dyrelivet, samt det særegne landskapet ønskes bevart slik at det kan oppleves av framtidige generasjoner.

Råd om ferdsel

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark er vernet for å ta vare på et stort, tilnærmet urørt, skog- og fjell område. Det rike plante- og dyrelivet, samt det særegne landskapet ønskes bevart slik at det kan oppleves av framtidige generasjoner.

Kontakt oss

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan
Postboks 2600
7734 STEINKJER
Tlf: 73 19 92 20
E-post: fmtlmsb@statsforvalteren.no
Nasjonalparkstyrets nettside. www.nasjonalparkstyre.no

 

Personvernerklæring | Levert av Studio 705 og Webmekkern.
Nettsidekontakt: fmtlmsb@statsforvalteren.no