Start $ Turisthytter og stier

Turisthytter og stier

I Skarvan og Roltdalen er det et godt etablert rutenett med merkete turiststier og stakete vinterruter. Det er Trondhjems turistforening (TT) og Nord-Trøndelag turistforening (NTT) som har hytter og stinett i området.

 

Start $ Turisthytter og stier

Turisthytter og stier

I Skarvan og Roltdalen er det et godt etablert rutenett med merkete turiststier og stakete vinterruter. Det er Trondhjems turistforening (TT) og Nord-Trøndelag turistforening (NTT) som har hytter og stinett i området.

 

 

Turgåer på vei over myr.

Inne i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark ligger Prestøyhytta (NTT) og Schulzhytta (TT), begge ligger langs «Norge på tvers»-ruta som starter ved fjorden ved Stjørdal og ender på svenskegrensa ved Sylanmassivet.

I dagsturavstand fra Skarvan og Roltdalen nasjonalpark ligger Kvitfjellhytta (NTT), Stordalshytta (NTT), Ramsjøhytta (TT) og Storerikvollen (TT).

Prestøyhytta.

Prestøyhytta

Prestøyhytta er ei selvbetjent turisthytte eid av Nord-Trøndelag turistforening. Den er nylig renovert og har 16 sengeplasser. Den ligger like innenfor grensa for nasjonalparken i Selbu med utsikt mot Stråsjøen-Prestøyan naturreservat. Prestøyhytta ligger langs «Norge-på-tvers»-ruta mellom Kvitfjellhytta og Schulzhytta. Du kan også starte fra innfallsporten Vekta i Selbu og gå ca 6 km langs en klopplagt sti. Denne stien er foreløpig (2021) ikke merket og tilrettelagt som turiststi.

Schultzhytta.

Schulzhytta

Schulzhytta eies av Trondhjems Turistforening og er betjent i påsken og i høysesongen om sommeren. Ellers i året er den selvbetjent. Hytta ligger i hjerte av nasjonalparken innunder Fongen og like ved setervollen Stormoen i Roltdalen i Selbu. Den har 36 sengeplasser.

Schulzhytta ligger langt fra allfarvei. Derfor kreves det en dagsmarsj inn til hytta. Hytta ligger langs «Norge-på-tvers»-ruta mellom Prestøyhytta og Ramsjøhytta. Kortest adkomst til Schulzhytta om sommeren er fra innfallsporten Hoemskjølen i Selbu. Eller du kan gå fra Bjørneggen i Meråker eller fra Græsli i Tydal. Det er vinterstakete ruter fra Synnåsen i Selbu, Bjørneggen i Meråker og Græslihytta i Tydal.

 

Ramsjøhytta.

Ramsjøhytta

Ramsjøhytta eies av Trondhjems turistforening og ligger like  sør for nasjonalparken i Tydal. Den ligger åpent til ved osen av Ramsjøen med utsikt mot Fongen. Hovedhytta har 24 + 6 sengeplasser , mens annekset har 12, hvorav 6 i en egen hundeavdeling. Ny hovedhytte er under bygging sommeren 2021. Ramsjøhytta ligger på «Norge-på-tvers»ruta mellom Schulzhytta og Storerikvollen. Du kan gå til hytta fra Græsli i Tydal eller fra Bjørneggen i Meråker både sommer og vinter. Om sommeren er det  også en mulighet fra Skarpdalen i Tydal.

Bjørneggen.

Bjørneggen

Bjørneggen eies av Nord-Trøndelag turistforeningen og er ei selvbetjent turisthytte i Stordalen i Meråker. Her er det bilveg helt fram til hytta og den er tilrettelagt for funksjonshemmede i 1. etasje. Dagens hytte stod ferdig sommeren 2021 med 38 sengeplasser. Det er merkete turiststier fra Bjørneggen og til Schulzhytta, Ramsjøhytta og Storerikvollen

Norge på tvers-Sylan expedition.

Dette er et tilbud fra turistforeningene. Her følger du turistforeningenes merkede ruter fra Trondheimsfjorden i Stjørdal til svenskegrensen ved Sylmassivet i Tydal. Hele turen er på 120 km med muligheter for overnatting på selvbetjente og betjente turistforeningshytter. Hele ekspedisjonen er i utgangspunktet beregnet til en 7-dagers tur. Strekningen er ikke egnet for sykling og på de deler av turen som ligger i nasjonalparken er sykling forbudt. Les mer om turen på nettstedet: https://www.norgepatvers.no/

Kontakt oss

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan
Postboks 2600
7734 STEINKJER
Tlf: 73 19 92 20
E-post: fmtlmsb@statsforvalteren.no
Nasjonalparkstyrets nettside. www.nasjonalparkstyre.no

 

Personvernerklæring | Levert av Studio 705 og Webmekkern.
Nettsidekontakt: fmtlmsb@statsforvalteren.no