Start $ Innfallsporter

Innfallsporter

Du kan starte turene inn til nasjonalparken fra Stordalshytta i Meråker, Sildra i Stjørdal eller Vekta og Hoemskjølen i Selbu. Her finner du parkeringsplasser, informasjonstavler om Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og merkete stier inn til nasjonalparken. I tillegg er det informasjonspunkter i bygdene.

Start $ Innfallsporter

Innfallsporter

Du kan starte turene inn til nasjonalparken fra Stordalshytta i Meråker, Sildra i Stjørdal eller Vekta og Hoemskjølen i Selbu. Her finner du parkeringsplasser, informasjonstavler om Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og merkete stier inn til nasjonalparken. I tillegg er det infopunkter i bygdene.

 

Oversiktskart over Skarvan og Roltdalen nasjonalpark

NB: Innfallsporter og infopunkt er under opparbeiding og alt av informasjon og merking er derfor ikke klart i 2024.

Innfallsport ved DNT Nord-Trøndelag sin turisthytte ved Bjørneggen.

Bjørneggen, Stordalen i Meråker:

Her kan du parkere og starte fotturer eller skiturer inn mot Schultzhytta eller Ramsjøhytta.

Det går også merka rute mot Storerikvollen som ligger i Sylan landskapsvernområde.

På turen passerer du kulturminner fra gruvedrifta og har fint utsyn mot fjellene i nasjonalparken.

 

Innfallsport ved Sildra for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark

Sildra, Sondalen i Stjørdal

Her kan du parkere og starte fotturer mot Sonvatna eller følge merket rute mot Storskarven.

Det er brøyta til Sildra om vinteren, men det er ingen merkete vinterruter fra dette startstedet.

 

Kart som viser innfallsport ved Vekta til  Skarvan og Roltdalen nasjonalpark.

Vekta, Innbygda i Selbu

Her kan du parkere og starte turen til fots eller på ski innover mot Prestøyhytta eller Schulzhytta i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark.

På vegen passerer du Stråsjøen-Prestøyan naturreservat som er et viktig våtmarksområde med et rikt fugleliv.

Turiststien mellom Prestøyhytta og Schulzhytta passerer blant annet flere kvernsteinsbrudd og du har fin utsikt til Skarvan, Kvernfjellvatna, Kalvskinnsfloene og fjellrekka med Fongen og Ruten.

Innfallsport ved Hoemskjølen til Skarvan og Roltdalen nasjonalpark.

Hoemskjølen, Øverbygda i Selbu

Her kan du parkere om sommeren og gå fottur langs turistmerket sti innover mot Schulzhytta.

På vegen passerer du Høgfjellet med kvernsteinsbruddene. Om vinteren kan du parkere lengre ned mot bygda ved Synnåsen og følge staket skitrase inn til Schulzhytta.

 

Informasjonspunkter

Det er etablert informasjonspunkter i Stjørdal, Meråker og Tydal. Informasjonspunkt i Selbu er under planlegging.

Informasjonspunkt for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark ved Kimenparken i Stjørdal.

Infopunkt ved Kimenparken i Stjørdal

Informasjonspunkt for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark i Ås, Tydal

Infopunkt ved 705 Senteret, Ås i Tydal

Informasjonspunkt for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark i Meråker.

Infopunkt i Meråker sentrum

Infopunkt i Mebond i Selbu for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark

Kartutsnitt som viser planlagt infopunkt i Mebond

Kontakt oss

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan
Postboks 2600
7734 STEINKJER
Tlf: 73 19 92 20
E-post: fmtlmsb@statsforvalteren.no
Nasjonalparkstyrets nettside. www.nasjonalparkstyre.no

 

Personvernerklæring | Levert av Studio 705 og Webmekkern.
Nettsidekontakt: fmtlmsb@statsforvalteren.no