Start $ Innfallsporter

Innfallsporter

Du kan starte turene inn til nasjonalparken fra Stordalshytta i Meråker, Sildra i Stjørdal eller Vekta og Hoemskjølen i Selbu. Her finner du parkeringsplasser, informasjonstavler om Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og merkete stier inn til nasjonalparken.

Start $ Innfallsporter

Innfallsporter

Du kan starte turene inn til nasjonalparken fra Stordalshytta i Meråker, Sildra i Stjørdal eller Vekta og Hoemskjølen i Selbu. Her finner du parkeringsplasser, informasjonstavler om Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og merkete stier inn til nasjonalparken. 

 

NB: Innfallsportene er under opparbeiding og alt av informasjon og merking er derfor ikke klart i 2021.

 

Stordalshytta, Stordalen i Meråker:

Her kan du parkere og starte fotturer eller skiturer inn mot Schultzhytta eller Ramsjøhytta. Det går også merka rute mot Storerikvollen som ligger i Sylan landskapsvernområde. På turen passerer du kulturminner fra gruvedrifta og har fint utsyn mot fjellene i nasjonalparken.

 

Sildra, Sondalen i Stjørdal

Her kan du parkere og starte fotturer mot Sonvatna eller følge merket rute mot Storskarven. Det er brøyta til Sildra om vinteren, men det er ingen merkete vinterruter fra dette startstedet.

 

Vekta, Innbygda i Selbu

Her kan du parkere og starte turen til fots eller på ski innover mot Prestøyhytta eller Schulzhytta i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark. På vegen passerer du Stråsjøen-Prestøyan naturreservat som er et viktig våtmarksområde med et rikt fugleliv. Turiststien mellom Prestøyhytta og Schulzhytta passerer blant annet flere kvernsteinsbrudd og du har fin utsikt til Skarvan, Kvernfjellvatna, Kalvskinnsfloene og fjellrekka med Fongen og Ruten.

 

Hoemskjølen, Øverbygda i Selbu

Her kan du parkere om sommeren og gå fottur langs turistmerket sti innover mot Schulzhytta. På vegen passerer du Høgfjellet med kvernsteinsbruddene. Om vinteren kan du parkere lengre ned mot bygda ved Synnåsen og følge staket skitrase inn til Schulzhytta.

Kontakt oss

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan
Postboks 2600
7734 STEINKJER
Tlf: 73 19 92 20
E-post: fmtlmsb@statsforvalteren.no
Nasjonalparkstyrets nettside. www.nasjonalparkstyre.no

 

Personvernerklæring | Levert av Studio 705 og Webmekkern.
Nettsidekontakt: fmtlmsb@statsforvalteren.no