Start $ Opplev nasjonalparken

Opplev Skarvan og Roltdalen

Skogen, fjellet og vatna gjør nasjonalparken til et vakkert turområde til fots eller med ski på beina. Det finnes flere turisthytter og godt merkete turiststier. Mulighetene for jakt, fiske og bærplukking er gode. I hjerte av nasjonalparken ligger overnattingstedet Schulzhytta med merkete stier ut til bygdene rundt. Du må regne en god dagsmarsj over fjell og myrer for å komme inn dit.

 

Start $ Opplev nasjonalparken

Opplev Skarvan og Roltdalen

Skogen, fjellet og vatna gjør nasjonalparken til et vakkert turområde til fots eller med ski på beina. Det finnes flere turisthytter og godt merkete turiststier. Mulighetene for jakt, fiske og bærplukking er gode. I hjerte av nasjonalparken ligger overnattingstedet Schulzhytta med merkete stier ut til bygdene rundt. Du må regne en god dagsmarsj over fjell og myrer for å komme inn dit.

 

 

 

Fotturer og toppturer

På ruta for fotturen «Norge på Tvers» langs 63° nord, finner du flere turisthytter. Nord-Trøndelag turistforening driver to selvbetjente hytter; Kvitfjellhytta ligger like nordvest for nasjonalparken, mens Prestøyhytta ligger i nasjonalparken ved Skarvan. Trondhjems turistforening  driver Schulzhytta og Ramsjøhytta. Schultzhytta ligger i hjerte av nasjonalparken og er betjent om sommeren og i påsken, og selvbetjent utenom disse periodene. Ramsjøhytta ligger like sørøst for nasjonalparken og er selvbetjent. Du finner mer informasjon om fotturen «Norge-på-tvers» og turisthyttene på www.dnt.no og www.ut.no. Søk på turområde Sylan, så finner du turer og hytter i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark.

Jakt og fiske

I Skarvan og Roltdalen finnes det gode fiske- og jaktmuligheter. Informasjon om jakt og fiskekort finner du på www.inatur.no. Gå gjerne inn på kartet på inatur.no og zoom deg inn til området ved Skarvan og Roltdalen nasjonalpark. Her finner du også informasjon om hytter som er til utleie.

Innenfor  statsallmenningene administreres jakt, fiske og hytteutleie av fjellstyrene, få mer informasjon på  https://www.fjellstyrene.no/

Jakt og fiske

I Skarvan og Roltdalen finnes det gode fiske- og jaktmuligheter Informasjon om jakt og fiskekort finner du på www.inatur.no. Gå gjerneinn på kartet på inatur.no og zoom deg inn til området ved Skarvan og Roltdalen nasjonalpark. Her finner du også informasjon om hytter som er til utleie.

 

Kvernsteinbruddene

Kulturminner etter flere hundre års aktivitet med utvinning av kvernstein finner du spesielt i området rundt Kvernfjellvatna og sørover til Høgfjellet. Går du turiststien fra Hoemskjølen og mot Schulzhytta passerer du noen av bruddene. På kartet over Skarvan og Roltdalen nasjonalpark er det markert en egen sone A hvor kulturminnene fra kvernsteinsdrifta har fått et særskilt vern. Det er lov å utforske bruddene, men la stein og andre ting ligge i fred.

Les mer om kvernsteinbruddene

Kontakt oss

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan
Postboks 2600
7734 STEINKJER
Tlf: 73 19 92 20
E-post: fmtlmsb@statsforvalteren.no
Nasjonalparkstyrets nettside. www.nasjonalparkstyre.no

 

Personvernerklæring | Levert av Studio 705 og Webmekkern.
Nettsidekontakt: fmtlmsb@statsforvalteren.no